Wetgeving

Voor het bezit van bepaalde soorten dieren heb je een vergunning nodig of een verklaring van overdracht. Dit wordt geregeld via de CITES wet. Zelf moet je zorgen dat je deze CITES papieren krijgt bij de aankoop van een kaketoe.

Een vliegende rose kaketoe

CITES wetgeving

Beschermde planten en dieren (dood of levend) mag je niet zomaar verhandelen. Inmiddels hebben een kleine 180 landen deze zogenaamde CITES-overeenkomst (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora) ondertekend.

In de praktijk komt het erop neer dat bepaalde soorten kaketoes niet verhandeld of gehouden mogen worden zonder verklaring van overdracht of zonder vaste voetring én de benodigde documenten.

De tekst gaat door onder deze advertentie

Dit is om te voorkomen dat de kaketoes uit het wild geïmporteerd worden en hier verhandeld.

CITES B formulier

Een overdrachtsverklaring is een klein formulier dat mee overgedragen moet worden van de verkoper naar de koper. Een voorbeeld kan je hier downloaden.

Welke kaketoe soorten vallen onder de CITES wetgeving?

Op het moment van het schrijven van deze website, 2010, vallen de volgende soorten kaketoes onder de CITES wetgeving:

  • Cacatua goffini –  Goffins kaketoe
  • Cacatua haematuropygia – Filipijnse kaketoe
  • Cacatua moluccensis – Molukken-kaketoe
  • Cacatua sulphurea – Kleine geelkuifkaketoe
  • Probosciger aterrimus – Palmkaketoe

Download daarvoor dit document rechtstreeks van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. De pdf kan je ook op deze site downloaden, hier.

Als je deze palmkaketoe in je bezit hebt, heb je daar CITES papieren bij nodig.


Lees verder over dit onderwerp

Volgende pagina:
Vorige pagina: Benodigdhedenlijst