Natuurlijk gedrag

Elk soort kaketoe is weer anders, maar toch valt er wat te zeggen over het natuurlijke gedrag van kaketoes in het algemeen.

Groepsleven van kaketoes

Alle soorten kaketoes leven in paartjes of in groepen, nooit alleen. Kaketoes gebruiken de groep voor de veiligheid en vinden van voedsel, want meer vogels zien sneller roofdieren of voedsel dan maar één vogel. Het bij een groep willen horen zit van nature in kaketoes ‘ingebakken’, net als dat paarden, honden of mensen sociaal contact willen.
Binnen de groep hebben kaketoes veel sociale contacten. Als er gevlogen wordt, wordt er bijna constant contact gehouden met andere leden van de groep door te schreeuwen. Kaketoes kunnen de andere kaketoes waar ze veel mee om gaan, of hun familie, herkennen aan de manier van schreeuwen. Als er gerust wordt hebben kaketoes ook vaak sociale contacten in de vorm van groomen. Ze kroelen elkaar en verwijderen de schachten van de kuifveren. Verder groeien namelijk uit de huid met een dun hard beschermlaagje eromheen. Alle veren kan de kaketoe zelf voorzichtig ontdoen van dit laagje, maar hij kan niet bij de kuifveren op zijn kop en nek. Een soortgenoot haalt daarom voorzichtig deze schachtjes van de kuifveren. Dit is een teken van ‘vriendschap’ en genegenheid tussen twee kaketoes die de band versterkt en waar beide vogels plezier uit lijken te halen. Vooral kaketoes van een paartje of die bezig zijn elkaars partner te gaan worden gaan elkaar veel groomen.

Kaketoe-liefde

Koppeltje naaktoog kaketoes

Kaketoes maken paartjes voor het leven. Het gebeurd soms dat een nieuwe partner gevonden wordt als de eerste partner overleden is, maar zolang beide vogels leven blijven zij elkaars partner. De jonge vogels trekken met elkaar op in de groep en leren elkaar kennen. Als de dieren geslachtsrijp worden zoeken ze een partner uit waar ze vervolgens heel veel tijd mee spenderen, o.a. groomen, naast elkaar slapen, samen eten etc. Als de paarband gevormd is wordt deze doorgaans nooit meer verbroken. De twee kaketoes beginnen aan een nestje, beide ouders broeden beurtelings op de eieren en beide ouders voeren de jongen. Zo kan het koppeltje samen elk jaar een nest grootbrengen. Ook al zijn kaketoes sociaal monogaam, soms gebeurd het wel dat niet alle jongen ook nakomelingen zijn van de partner van het vrouwtje… helemaal monogaam zijn kaketoes dus niet.

De tekst gaat door onder deze advertentie

Lees verder over dit onderwerp

Volgende pagina: Geschiedenis
Vorige pagina: Natuurlijke habitat